Auriculotherapie

AuriculotherapieAuriculotherapie is een therapeutische techniek die volledig zelfstandig kan gebruikt worden maar evenzeer complementair is aan elke andere behandeling. Deze techniek, die vaak ook als ooracupunctuur wordt aangeduid, bestaat er in om precieze punten op de oorschelp te behandelen voor therapeutische doeleinden. 

Auriculotherapie kan een bijzondere troef zijn waar conventionele behandelingen niet meer het gewenste effect uitoefenen of niet meer kunnen gebruikt worden omwille van ernstige nevenwerkingen.

 

De werking van de auriculotherapie kan eenvoudig geschematiseerd worden in enkele grote lijnen. De hersenen beschikken over een cartografie van het organisme dat ze in staat stelt alle functies van het lichaam te besturen. Deze cartografie is eveneens aanwezig op de oorschelpen. Alle informatie die vanuit het lichaam naar de hersenen wordt gestuurd passeert eveneens via de oorschelpen. Hetzelfde geldt voor de informatie vanuit de hersenen naar het lichaam. De behandeling van heel specifieke zones op het oor laat toe in te werken op het functioneren van alle mogelijke organen die hun representatie op het oor terugvinden.

De auriculotherapie bestaat er dus in van een aantal punten op het oor te behandelen in overeenstemming met het ziektebeeld waar het om gaat. In functie van dit ziektebeeld zijn welbepaalde neurovasculaire complexen verstoord, die kunnen worden opgezocht door middel van palpatie of electrische detectie. Het objectiveren van deze actieve punten op het oor moet hierbij op een fractie van een millmeter correct gebeuren.

De auriculotherapie heeft een strict wetenschappelijk basis en kan worden verklaard door neuroembryologische en neurogenetische mechanismes: tijdens de embryologische ontwikkeling ontstaat op het oor een cartografie die identiek is aan de cartografische relatie tussen de hersenen en het lichaam. Deze neurofysiologische overeenstemming laat toe om therapeutische 'verzoeken' aan de hersenen te sturen door gebruik te maken van onze oren. Indien men het lichaam met een computer zou vergelijken dan doen onze oorschelpen niet alleen dienst als scherm maar ook als toetsenbord waarmee commando's naar de hersenen kunnen worden verstuurd. Wanneer deze verzoeken of commando's gerechtvaardigd zijn (m.a.w. wanneer er daadwerkelijk een probleem is), dan proberen onze hersenen door middel van verschillende neurofysiologische mechanismes, het probleem te corrigeren. Auriculotherapie is in wezen niets meer maar ook niets minder dan toegepaste neurologie.

Concreet heeft de behandeling van een punt als doel de structuur van het punt te wijzigen. Dit kan op verschillende manieren gebeuren:

  • door fijne, steriele naalden te plaatsen gedurende een aantal seconden of minuten.
  • door semipermanente naaldjes in te brengen, de ASP (of Aiguille Semi Permanente) die een aantal dagen of weken ter plaatse blijven en dan één na één uitvallen.
  • door de toepassing van koude (de CAT of Cryo-Auriculo-Therapie), een heel recente techniek die werd ontwikkeld aan de Universiteit van Parijs XIII door Dr.David Alimi en zijn medewerkers.

De toepassing van de auriculotherapie is relatief pijnloos en de naaldjes vallen spontaan uit na enkele dagen of weken. Het resultaat kan onmiddellijk zijn, na enkele uren zichtbaar worden of met vertraagde werking zich kenbaar maken. Bij heel reactieve patienten kan men soms een tijdelijke verergering van de klachten waarnemen. Over het algemeen merkt men een verbetering tijdens de eerste week na de behandeling voor recente problemen en binnen de maand voor oudere problemen.

Wanneer het resultaat onvoldoende is, wordt een nieuwe behandeling gepland. In de meeste gevallen zijn 3 initiële behandelingen noodzakelijk, daarna kan de behandeling aangepast worden in functie van de pathologie, de chroniciteit, en de evolutie. De tijd tussen elke behandeling kan varieren van 2 weken, over een maand tot zelfs verschillende maanden.

Gebruikte punten in de ooracupunctuur