In praktijk

  • Auriculo ASPEerst gebeurt er een grondig onderzoek om de precieze oorzaak of oorzaken van het probleem te kunnen vaststellen. Hierbij kunnen op de oorschelp welbepaalde punten worden opgezocht met behulp van electrische detectie of door palpapie.
  • Vervolgens worden minuscule naaldjes aangebracht (de semipermanente naaldjes of ASP) die een tijdlang ter plaatse zullen blijven (tussen 3 en 30 dagen) waardoor het effect van de behandeling ook nog doorwerkt nadat de sessie is afgelopen.
  • Een alternatief voor de semipermanente naaldjes dat meer en meer wordt gebruikt is de toepassing van koude op de te behandelen punten. Deze techniek, de CAT of Cryo-Auriculo-Therapie maakt gebruik van vloeibare stikstof en creëert als het ware een cryonische naald. De werking van deze techniek overstijgt zelfs deze van de ASP's zonder de nadelen die een verblijfsnaaldje met zich meebrengt.

Wat gebeurt er na een sessie?

  • Het effect van de behandeling kan heel onmiddellijk zijn, in sommige gevallen laat het effect wat op zich wachten. Dit is vooral het geval bij patiënten onder bepaalde medicatie die het effect van de auriculotherapie kan vertragen.
  • Verder moeten er geen bijzondere voorzorgen genomen worden. De naaldjes blijven ter plaatse zolang ze een therapeutisch effect uitoefenen en zullen één voor één uitvallen. In geval de CAT wordt gebruikt kan men zelfs hoogstens hier en daar een 'korstje' waarnemen.
  • De auriculotherapie is geen "magische" behandeling. De efficientie staat in functie van de problematiek of het gebruik van bepaalde medicatie die de werking van de auriculotherapie blokkeert. Een deskundig opgeleid arts is hoe dan ook een voorwaarde voor een succesvolle toepassing van deze schitterende techniek.

Is het interessant om de auriculotherapie te proberen?

  • Het antwoord hierop is altijd ondubbelzinnig JA! Auriculotherapie is een ECONOMISCHE en ECOLOGISCHE techniek die dure medicijnen en vervelende bijwerkingen tot een absoluut minimum herleidt.